Rauman Kylmärakenne Oy

Kylmäalan ammattilainen

 
 

Vuototarkastusten tekeminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain rekisteröidyn toiminnanharkoittajan pätevä asentaja. Vuototarkastuksia ei tarvitse tehdä erikseen. Suosituksena on niiden tekeminen muiden huoltojen yhteydessä.

Vuototarkastusten tekemistä valvovat alueelliset ympäristökeskukset, kunnalliset ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveystarkastajat. Vuototarkastuksen laiminlyöjä syyllistyy rikoslain mukaiseen ympäristön turmelemiseen, josta rangaistuksena on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.


Asetusten 1187/2001 ja 842/2006 mukaan kaikki yli 3 kiloa CFC-, HCFC- tai HFC-kylmäainetta sisältävät kylmälaitteet on tarkastettava vuotojen varalta vähintään kerran vuodessa.

CFC- ja HCFC kylmäaineita ovat mm. R12, R502 ja R22. Näitä aineita sisältävät laitokset tarkastetaan kerran vuodessa.

HFC-kylmäaineita ovat mm. R134a, R404A, R407C, R410A ja R507. Näitä aineita sisältävät laitokset tarkastetaan kylmäainemäärän perusteella seuraavasti: >3 ... 30 kg laitokset kerran 12 kk:ssa, >30 ... 300 kg laitokset kerran 6 kk:ssa ja yli 300 kg laitokset kerran 3 kk:ssa. Yli 300 kg laitoksiin on kuitenkin asennettava vuotojen havaitsemisjärjestelmä. Tämän asentamisen jälkeen yli 300 kg laitokset tarkastetaan 6 kk:n välein. Jos >30 ... 300 laitokseen asennetaan vuotojen havaitsemisjärjestelmä niin se tarkastetaan kerran 12 kk:ssa. Vuotojen havaitsemisjärjestelmä on tarkastettava kerran 12 kk:ssa. Havaittu vuoto on aina korjattava välittömästi. Vuodon korjaamisen jälkeen laitos on tarkastettava kuukauden kuluessa korjauksesta sen varmistamiseksi, että korjaus on onnistunut. Huoltopäiväkirja

Asetusten 1187/2001 ja 842/2006 mukaan kylmälaitteista, joissa on yli 3 kiloa CFC-, HCFC- tai HFC-kylmäainetta, tulee ylläpitää huoltopäiväkirjaa. Siihen merkitään kaikki huoltotoimenpiteet, varsinkin kylmäainelisäykset.

Kylmäaine on kylmälaitteessa kiertoaineena, eikä se käytössä kulu tai vähene millään tavalla. Jos kylmäainetta pitää lisätä, laitteessa on vuoto, joka pitää välittömästi paikallistaa ja korjata. Kylmäaineet ovat haitallisia yläilmakehälle aiheuttaen otsonikatoa ja/tai kasvihuoneilmiötä.
Huoltopäiväkirjan voit hankkia meiltä.


Huoltotarra

Asetusten 1187/2001 ja 842/2006 mukaan lakisääteisen vuototarkastuksen piirissä olevien kylmälaitteiden välittömästä läheisyydestä pitää löytyä huoltotarra, josta ilmenee koska viimeisin vuototarkastus on tehty ja koska tarkastus pitää seuraavan kerran viimeistään suorittaa. Kiinnitämme huoltotarran tehdessämme vuototarkastuksen.


Huoltosopimus pienentämään kustannuksia

Vain määräaikaiset vuototarkastukset ovat lakisääteisiä. Silti perustellusti suositellaan huoltosopimuksen tekemistä rekisteröidyn kylmäliikkeen kanssa laitoksen huoltamisesta määräajoin. Huoltovälit voidaan sopia tarvittaessa lyhyemmiksi kuin asetuksissa edellytetään. Asetuksen mukaisia huoltovälejä ei saa kuitenkaan pidentää. Määräaikaishuollot kannattaa suunnitella kylmälaitoksen käytön mukaan siten, että laitos toimii koko ajan suunnitellusti, jolloin myös sen energiankäyttö on optimaalista.

 

Huoltosopimuksissa kaikki osapuolet ovat voittajia. Kylmälaitoksen käyttäjä säästää pienentyneinä korjaus- ja käyttökuluina sekä laitoksen pidempänä käyttöikänä. Ympäristön pilaantuminen vähenee, kun kylmäainevuodot vähenevät ja sähköenergian tuotantotarve vähenee.

Suurin säästäjä on kuitenkin kylmälaitoksen käyttäjä. Kylmäasentajien päiväsaikaan tekemä ennalta ehkäisevä huoltotyö on selvästi edullisempaa kuin huolto- ja korjaustyö iltaisin tai viikonloppuina. Esim. Ruotsissa ja Englannissa massiivinen siirtyminen määräaikaishuoltoihin on pienentänyt huoltotyön laskutuksen lähes puoleen entisestä!


 

Käytämme kylmäalan laadukkaimpia työkaluja. Käytössämme on muunmuassa seuraaviien valmistajien analysaattoreita ja mittareita:

YHDISTYKSIÄ

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ryhttp://www.skll.fi/http://www.skll.fi/shapeimage_3_link_0

Vuototarkastukset

© 2014. All Rights Reserved.
Designed by Rauman Kylmärakenne Oy
Puh. 02-8227333        Teerentarhantie 8 A
Fax. 02-8211657        26510 Rauma

Ja lopuksi siivoamme tietenkin jälkemme!